VAN’DA EN ÇOK DUYACAĞINIZ VAN ŞİVESİ KELİMELERİ! ZIRTÇI, EVŞENİK, ABA, LOTİ ! | Van Haber | 65saat | Van Haberleri | Son Dakika VanVan Haber | 65saat | Van Haberleri | Son Dakika Van

18 Ekim 2021 - 01:21

VAN’DA EN ÇOK DUYACAĞINIZ VAN ŞİVESİ KELİMELERİ! ZIRTÇI, EVŞENİK, ABA, LOTİ !

VAN’DA EN ÇOK DUYACAĞINIZ VAN ŞİVESİ KELİMELERİ! ZIRTÇI, EVŞENİK, ABA, LOTİ !
Son Güncelleme :

26 Eylül 2021 - 19:16

971 views

Tarihi ve Doğal yapısıyla Doğu Anadolu bölgesinin gözdesi olan Van birçok özelliğiyle dikkat çekmemeye devam ediyor. Fakat Van bu güzelliklerle beraber şirin şivesi ile de dikkat çekiyor.
İşte günlük yaşantınızda Van’da duyacağınız kelimeler ve anlamlarını sizler için alfabetik olarak derledik. ( Kelimelerde bulunan Ğ harfi ve Ğ harfi ile bağlayan kelimeler gırtlaktan okunmalıdır)

İyi okumalar…….

Aba  Abla
Aba  Anne
Abur  Haya, edep
Acarlan  İlgi duymak
Acarlan  Gelişmek
Affat   Bela, musibet
Ağabet  İnsaniyetli
Ağız yasla  Öykünmek
Ağna  Hayvanları toprak ta yuvarlamak
Ağo  Zehir
Ağuz  Yeni doğurmuş ineğin sütü
Alabaydağ  Rezil, Rüsva
Alaçarpah  İri taneli kar
Alça  Erik
Alıcı kuş  Atmaca
Arağan  Süt, Yoğurt, Ayran
Arğ  Kanal
Arğh  Ark, Kanal
Arıncık  Küçük göl
Aro  Arı
 Çorba
Aşuğ  Küçükbaş hayvanın aşık kemiği
Av  Parçalamak
Avtafa  Abdest ibriği
Avurt  Avurt, yüz
Ayle  Aile
Baba  Cüzam
Bacı  Abla
Bagıl  Terbiyeli
Bakkala  Fasülye
Bala  Küçük çocuk
Bar  Nubar
Barabar  Birlikte
Barsız  Meyvesiz, ürünsüz
Basalya  Kına gecesi
Bat  Tandırı yakmama hazırlamak
Bayağtan  Demin, Az önce
Bebağ  Bahtsız
Bel  Bir  çeşit  kürek
Belengaz  Zavallı
Bemurat  Muradına ermemiş
Berk  Sırtı sert
Bezek  Süs, Ziynet
Bığeri  Baca
Bıkılda  Yavaş yavaş kaynamak
Bışgı  Testere
Bibi  Hala
Bidik  Köşe, bucak
Bikes  Kimsesiz
Boğazlı  İştahlı
Boyun devrile  Ölesin
Boyun Ver  Kefil olmak
Buğda  Buğday
Burçin  Dişi geyik
Cacim  Yatak Örtüsü
Cadaloz  Çokbilmiş
Cahal  Cahil,  görmemiş
Camuş  Erkek manda
Cehre  Çıkrık
Celmih  İkiz
Certbaşı Eşkiya başı
Cıllığ  Çok ıslak
Cınağ  Lades kemiği
Cırığ  Yırtık
Cırmağ Tırmalama
Cırnak Çek  Ladese tutuşmak
Cırt  Yırtmak
Cinnen  Öfkelenmek
Cirmik  İkiz
Cuk   Tıpa  tıp  olma
Cüce  Civciv
Çahmur  Süt mavisi göz
Çal  Banyo yapılan yer
Çap  Koşmak, İvmek
Çarçenk  Çaresiz
Çat   Kumaş parçası
Çatcıngır  Un ve yumurtadan yapılan kahvaltılık
Çerçenk  Çaresiz
Çılgıssız  Densiz,
Çıtma  Fiske
Çimmek  Yıkanmak, yüzmek
Çin   Omuz
Çinedan  Kursak
Çinmek  Yüzme
Çolma Çocuğ  Çoluk çocuk
Daban  Döşeme
Dabuk  Bir sığır hastalığı
Dalda  Koruma, himaye
Daldala  Kapıyı yarım kapamak
Daldalan  Sinmek
Damçi  Tavandan sızan yağmur damlası
Darağlık  Etin fleto kısmı
Daş   Taş
Davuşan  Tavşan
Daz  Kel olan
Debo  Boş teneke
Dehre   Nacak
Demkeş   Semaverde demliğin konulduğu aksam
Destibala  İskembenin köşesi
Devrisi gün  Ertesi gün
Dıgırlanmak  Yuvarlanmak
Dığa   Ermeni çocuğu
Dığdığa  Dağ yemişi
Dığdığan  Dağ yemişi
Dij  Sivri
Dimdik  Gaga
Dizbediz  Dizdize
Dölbent  Tülbent
Döş  Göğüs
Döş  Göğüs
Dügür  Kabarcık
Düzümlük  Sabır, Tahammül
Eci  Saygıya yaraşan kadın
Efe  Ağabey,  büyük
Ekenek  Ekili alan
Elce  Cezve
Elelo  Hindi
Elibaratli  Yaman
Elküt  Beceriksiz
Emraz   Alet edevat
Eng  Çene
Erbet  Çok çirkin
Eremik  Yumurtlamayan güvercin
Erep  Arap
Errre  Çoğul ifade eden söz
Esasen  Aslında
Esgig  Eksik
Eşgere  Açıkça
Evik  Buğday
Evşenik  Neşeli
Eyvan  Balkon
Eze  Teyze
Fehim  Korku, Endişe
Fehmelenme  Korkmak
Ferig  Bir yıllık tavuk
Fırfıra  Topaç
Fırfıra  Topaç
Fint  İnce mum
Fücceten (Ölüm için) aniden
Gabal  Toptan, götürü,   hepsi birden
Gacı  Ağabey
Galak  Tezek yığını
Gan  Kan
Garac  Otogar
Gardaş  Kardeş
Gargaşa  Kaos
Gasap  Kasap
Gasap  Kasap
Gavağ  Kavak
Gecelme  Fenalaşmak
Gede  Çocuk
Gedele   Küçük küp
Gedem  Ayak, bacak
Gelek  Kavun
Gelem  Kalem
Gemet  Takat
Gemış  Kamış
Gent   Sıcak  çay  suyu
Gerce  Sıra, dizi
Gereçi  Dilenci
Gergut  Çingene
Geymağ Kaymak
Gıcığ vermek  Nispet yapmak
Gıç  Ayak, basamak
Gıdık  Keçi
Gıjavili  Kalabalık
Gıjıltı  Çığlık
Gılın  Beğenmek
Gınde  Küçük parça
Gırdan  Büyük, iri
Gırğeşek   İşe yaramayan fazla eşya
Gırran  Kötü hastalık
Gıtto  Kısa boylu
Gızdırmağ Kızdırma
Gile  Göz bebeği
Gine  Yine
Godik   İt damı
Gor  Mezar
Gorğmağ  Korkmak
Göbelek  Mantar
Gurabeş  Kurbağa
Gursağ   Mide
Guşatan  Sapan
Ğelat  Düğün hediyesi
Ğelat  Hediye
Ğelbir Kalbur
Ğelbür  Elek, Kalbur
Ğengeveng   Amaçsız kalabalık
Ğepeng  Daraba
Ğerezan  Kırbaç
Ğeste  Hasta
Ğıc   Ağaçtaki reçine
Ğırtik  Hıçkırık
Ğışil  Ezilmiş
Ğışmala  Avuçlama
Ğışmalama   Avuçalma
Ğızek  Kızak
Ğorgışıl  Yorgun
Ğotğotin  Nazarlık
Hansi  Hangisi
Hara  Nere
Harabek  Zehirli bir ot
Haradan  Nereden
Harazan  Kamçı, Kırbaç
Harti  Eski pantolon
Hayhavar  Çaresizlik
Heger  Eğer
Helbet  Elbet
Helisese  Mahalli yemek
Hemayil  Nazarlık
Henek  Şaka
Hevşi  Kapı önü
Heyran  Ayran
Hotto  Lastik ayakkabı
Höyük  Toprak yığını
Ilışır  Evvelki sene
Irbet  Acaip
Irlan  Türkü söylemek
Işkırık  Hıçkırık
İde  İğde
İgit  Yiğit
İlitme  Yağda yumurta
İrhan  Reyhan
İskarpin  Kundura
İstikan  Bardak
İşbabayan   Çekirdeksiz kuru erik tatlısı
İtik  Kayıp
İtil  Yok olmak
İyesiz  Görgüsüz
Kabristan  Mezarlık
Kadek  Kırmızı bez
Kağenk  Çapalama
Kağız  Kağıt
kak  Meyve kurusu
Kal  Olgunlaşmamış, ham
Kamaş  Tütünün dip  yaprakları
Kamçor  Hayvan vergisi
Kamet  Güç, Takat
Kartmah  Vücutta olaşan kaba kir
Kavza  Kaldırmak
Kayış   Kemer
Keçele  Saka kuşu
Kef   Köpük
Kelefe  Samanlık
Kelem  Lahana
Kellebaşı  Kız tarafının erkek tarafına gönderdiği hediye bohça
Kestek  Kerpiç parçası
Kevgir  Süzgeç
Kığt düşmek   Yorgun düşme
Kimin  Gibi
Kindirek  Merdane
Kirmı  Kene
Kirpit  Kulak kabartmak
Koçer  Göçebe
Köhne   Eski
Kötek  Dayak
Külbaş  Cahil
Küt  Hamuru tandıra düşürme
Lafde   Hafif herif
Lavaş  Tandırda pişirilen  ince ekmek
Leçek  Yazma
Lembeki  Küçük bakır  tabak
Lemelem  Çok dolu
Leng vur  Topallamak
Lengeri  Bakır tabak
Lepik  Yassı taş
Leymun  Limon
Leymun  Limon
Loğ   Kabaran toprak damı bastıran taş silindir
Loti  Pis boğaz
Makat  Divan
Malamat  Alçak, aşağılık
Matuşga  Hafif kadın
Mazik  Üvey oğul
Mecrefe  Kar  küreği
Medek  Dişi manda
Mehle  Mahalle
Mellaçi  Armut cinsi
Mellikan  Çelik çomak oyunu
Men  Ben
Menger  Tahta tırmık
Mertek  Uzun ağaç
Merumsuz  Huysuz
Meymun  Maymun
Meyteb  Okul
Mığ  Çivi
Mincik  Saç teli
Mintan   Gömlek
Mintan  Gömlek
Mir  Bey
Mohre   Çamurdan yapılan yığma duvar
Mor  Patlıcan
Mozlanmak  Küsmek, darılmak
Muğda  Bakır Kupa
Muştu  Müjde
Nabal  Vebal
Naçar  Aciz
Nahırci  Çoban
Namurad  Muradına ermeyen
Nash  İnatçı
Nece  Nasıl
Nubar  İlk olgunlaşan meyve
Nusga  Muska
Oğrn  Gizli
Oki  Mesela
Okşa   Ölen birisi için ağıt yakmak
Otar  Otlatmak
Ölet  Kolera
Ölü ölmüş  Cenaze
Örken  Kıldan yapılan halat
Örük  Saç örgüsü
Ötberi  Mhutelif
Özüm  Kendim
Özüm özüme  Kendi kendime
Pahır  Pakır
Pazik  Şeker pancarı
Pehıl  Kıskanç
Perek  Tuzlu, soda
Perenk  Parça parça
Peş   Arka
Peşgir  Berber havlusu
Peyin  Gübre
Pimpirik  Titiz
Pin  Kümes
Pin  Kümes
Pineci  Ayakkabı tamircisi
Pirçilik  Havuç
Pişik   Kedi
Pişpişo  Bir ot türü
Pişte  Üzüm salkımı
Poçik  Kuyruk sokumu
Poçik  Kuyruk sokumu
Potin  Ayakkabı
Puza  kaba, terbiyesiz
Püçülük  Havuç
Püşrük Nemli dam toprağı
Rızle  Çoğalmak
Saan  Sana
Safa  Maşrapa
Sağal  İyileşmek
Sahar  Belki, olasılıkla
Salağana   Mezbaha
Sanc  Isırmak, sokmak
Satıl  Kova
Savuğ  Soğuk
SÇinedan  Kusrak
Seher  Sabah
Sekavil  Söğüt  ağacından yapılan büyük  süpürge
Sevindırağ  Çok sevinmek
Sındı  Makas
Sufat  Surat
Sümbül  Başak
Şabaş  Davulcuya verilen bahşiş
Şabaş  Bahşiş
Şakal   Ökçesi bükük eski ayakkabı
Şapik  Pantolon
Şemo  Ayı yavrusu
Şerik  Ortak
Şipana  Kapı eşiği
Şirin  Tatlı
Şitil  Yetiştirme
Şoba  Nezle
Şoğum  Sürülmüş sulu tarla
Şor  Tuzlu
Şüşe  Şişe
Şüşe   Bardak
Tahtasız  Patavatsız
Tamgo  Sosyete
Tapan  Kar küreği
Tapkır  Bölük, kafile
Taptapa  Küçük ekmek
Tavla  Ahır
Teber  Balta
Teğese  Eskimiş
Tehfırleme   Temizleme, yıkama
Tentene   El işi, oya
Teşt  Leğen
Tılğo   Şişman
Tırğa  Kısa dayamalık ağaç
Tırtıra   Yalpa yapan
Tike  Parça
Tosbağa  Kaplumbağa
Toy  Düğün
Turş  Ekşi
Urt  Soy
Uyağ  Uyanık
Ücü  Ölü yıkayıcı
Üsgek  Yüksek
Verdeçe  Haylaz çocuk
Vığıltı  Ağlama, gürültü
Yaldat  Aldatmak
Yalınkat  Tek kat, ince
Yaylı  At arabası
Yesir  Esir
Yırgala  Titremek
Yubat  Bekletmek
Zağar  Küçük köpek
Zehrimar  Acı, zehirli
Zembül  Sepet
Zerdele  Kayısı
Zernebat   Erek  dağından  gelen su-çeşme
Zılıto  Aç çıplak
Zırt  Yalan
Zırza  Kapı kilidi
Zırza  Kapı mandalı
Zıvana  Çeşme
Zubara  Küme
Zulamat  Aşırı karanlık