Van İsmi Nereden Gelmiştir. İşte Merak Ettikleriniz - 65saat.com | Van Haber | Van Haberleri 65saat.com | Van Haber | Van Haberleri

25 Ocak 2022 - 21:04

Van İsmi Nereden Gelmiştir. İşte Merak Ettikleriniz

Van İsmi Nereden Gelmiştir. İşte Merak Ettikleriniz
Son Güncelleme :

25 Eylül 2021 - 13:12

11 views

Van, Türkiye’nin en kalabalık on dokuzuncu şehri. 2014 itibariyle 1 milyon 85 bin 542 nüfusa sahip. Doğu Anadolu Bölgesi’nde nüfus bakımından en büyük ildir. Ülkemizin en büyük gölünün kıyısında kurulu Van ilimizin tarihteki şa’şaalı dönemini en güzel dile getiren söz, “Dünyada Van, ahirette iman” sözleridir. Müslümanlar, ahirette iman ne kadar gerekliyse, dünyada Van’ı görmeyi o derece tavsiye edip gerekli görmüşlerdir.

Van isminin nereden geldiği ve kaynağı konusu henüz tam olarak açıklığa kavuşmamış olmakla beraber, tarihi kaynaklarda yer bulan bir takım görüşler vardır.  En eski rivayet şöyledir; Van pek eski bir şehir olup, M.Ö. 1900’lerde Asur Kraliçesi Meshure Sah Meryem (Semiramis) adına izafeten Şahmerimekerd şeklinde adlandırılmıştır. Daha sonra Küyanyâ’nın son devrinde Van adındaki valinin şehri genişletip güzelleştirmesi nedeniyle bu idareciden itibaren şehir Van olarak anılmıştır.

Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Büyük İskender’in, Van Kalesi’ndeki Vank adlı bir mabedin adını şehre verdiğini belirtmektedir.

Başka bir rivayete göre,

Van adının kaynağı konusunda akla en yatkın ve bilimsel görüş Urartuca Biane veya Viane’den çıkmış olduğudur. Tarihi kaynakların bütününde, Urartular kendilerine Bianili demişlerdir. Urartular’in yükselme devrinde Biate adı altında birçok şehir ve insan topluluğu Van bölgesine toplanmıştır. Bian kelimesindeki (b) harfi zamanla (v) ye dönüşmüş Vian olmuş, daha sonrada Van şeklini almıştır.

Hemen hemen bütün şehirlerimizin, kasabalarımızın hatta köylerimizin önce adlarıyla başlayan kendilerine has hikayeleri, efsaneleri vardır. Van isminin nereden geldiği ile ilgili olarak şöyle bir efsane anlatılır:

Bazı tarihçiler, Van’ın milattan 1800 yıl önce Asur Kraliçesi Semiramis tarafından kurulduğunu söylerler. Semiramis, Mezopotamya bölgesinin üst kısımlarında yaşayan Asurların kraliçesidir. Kim olduğu bu adı nereden aldığı ile ilgili şunlar anlatılır: Labil civarındaki bir tapınakta görevli genç kızlardan birisi günün birinde hamile olduğunu hisseder. Bu durumu arkadaşlarından saklamaya çalışır. Muayyen zaman gelir, çevresinden utanan kadın gizlice bir mağaraya sığınır, mağarada nur topu gibi bir kız çocuğu doğurur. Zavallı anne, tapınaktaki görevinden fırsat buldukça mağaraya koşar, yavrusunu emzirir. Günün birinde yine mağaraya gelen kadın, gördüklerine inanamaz. Mağaraya girip çıkan güvercinler, kursaklarındaki nevaleyi yavrunun ağzına bırakmaktadırlar. Gördükleri karşısında hayrete düşen kadın, güvercinin Asur dilindeki karşılığı Semiramis (Semirem)’i kızına ad olarak verir. Semiramis, günden güne büyür, serpilir, güzelleşir; cazibesi her tarafa, bütün Mezopotamya’ya yayılır. İşte bu Semiramis gün gelir Asur devletinin kraliçesi olur. Koca bir ülkeye hükmeden, dediği dedik, kestiği kestik olan dünyalar güzeli Semiramis, o güne kadar gönlüne göre birini bulamamıştır; ta ki Van’ın Muradiye kazasının kuzey yamaçlarına bir sefere çıkana kadar. Semiramis, bu sefer sırasında bölgenin hakimi olan Ara adında genç bir hükümdara gönlünü kaptırır. Güzel olduğu kadar mağrur da olan kraliçe, bu sırrını kimseye açıklayamaz. Savaş devam etmektedir. Semiramis’in kuvvetleri son bir saldırı ile tüm bölgeyi ele geçirirler. Ancak son saldırı sırasında Hükümdar Ara da öldürülür. Haberi alan Semiramis, Ara’ya olan aşkını yüreğine gömer, hemen dönüş emrini verir. Dönüş yolu üzerindeki bugünkü Van’a gelirler. Van’ın zümrüt yeşili  bağ ve bahçelerini, Van Gölü’nü çok beğenen kraliçenin en fazla dikkatini çeken yeşillikler arasından göle doğru uzanan heybetli bir kaya parçası olur. Ara’nın hatırasına bu kayalık üzerinde bir kale inşa ettirmeye karar verir. Kısa süre içerisinde kale yapılır, eteğinde şanına uygun bir şehir kurulur. Şehrin adını da “Şamrangerd” bırakırlar. Aradan yıllar geçer. Ara’nın acısıyla yanan yürek, bu defa da sıla hasretine yenik düşer. Memleketine dönmeye karar veren Kraliçe Semiramis, kaleyi ve kurduğu şehri “Van” adındaki bir komutana bırakarak ülkesine döner. Şehrin bugünkü adının bu komutandan geldiği rivayet edilir.

 

Şeyda Dışarılı