İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımına başladı! | 65saat.com | Van Haber65saat.com | Van Haber

1 Aralık 2021 - 11:43

İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımına başladı!

İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımına başladı!
Son Güncelleme :

24 Kasım 2021 - 20:29

Ekonomide yaşanan krizlerin oluşması ve gelecek aylarda asgari ücretin artışın yapılacak olması iş arayan vatandaşların iş arayışında bulunmalarına büyük etki etmekte. Ülkemizde İş arayan vatandaşlar iş başvurularında özellikle İŞKUR’un hastane personel alımlarını takip ediyor.

İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu personel alımına başladı mı? Başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir?

İŞKUR üzerinden çok sayıda ilde eleman alımı başladı. En az asgari ücret verileceği hastane personel alımı için maaşlar 5 in TL’ye kadar çıkıyor.

İŞKUR hastane personel alımı için aranan şartlar ve alım yapılacak birimler..

KPSS ŞARTI YOK

İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda adaylarda KPSS şartı aranmayacak. Genel başvuru şartları ve beraberindeki ilana özel şartları taşımak yeterli olacak. Başvurular her zamanki gibi online olarak İŞKUR’un web sayfası üzerinden olacak.

HASTANE PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımları için genel başvuru şartları

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

En az ilköğretim mezunu olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Vardiyalı çalışabilecek

Çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmaması

ALIM YAPILACAK BİRİMLER

HASTA DANIŞMANI

HASTA KABUL KAYIT GÖREVLİSİ

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ

HASTA BAKIMI TEKNİSYENİ

HASTANE HİZMETLİSİ

KLİNİK DESTEK ELEMANI

Yukarıda bulunan meslek dallarına tıklayarak alım yapılacak olan il ve başvuru detaylarını görebilirsiniz.