İPEKYOLU BELEDİYESİNDE ZABITA MEMURU OLMAYA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI | Van Haber | 65saat | Van Haberleri | Son Dakika VanVan Haber | 65saat | Van Haberleri | Son Dakika Van

22 Eylül 2021 - 17:01

İPEKYOLU BELEDİYESİNDE ZABITA MEMURU OLMAYA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI

İPEKYOLU BELEDİYESİNDE ZABITA MEMURU OLMAYA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI
Son Güncelleme :

18 Mayıs 2021 - 23:57

İpekyolu Belediyesi Sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada ilk defa atanmak üzere 30 zabıta memurunun isim listesi ve gerekli evraklar açıklandı.

İsim Listesi ve Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız

Sınavı Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

Nüfus Cüzdanı Noter tasdikli örneği
Sürücü Belgesi Noter tasdikli örneği
Diploma aslı veya Noter tasdikli örneği
Tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Zabıta olur ibareli)
Erkek adaylar için güncel tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir)
Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir)
6 Adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik)
İkametgah (Yerleşim yer belgesi E-devlet sisteminden alınabilir.)
Atama Başvuru formu (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilebilir)

Not: Adaylar, yukarıda belirtilen atamaya esas teşkil edecek belgeleri en geç 28.05.2021  tarihi mesai bitimine kadar İpekyolu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Hafiziye Mah. Serdar 2.Sokak No:3) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

03.05.2020 Tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Genel Yönetmeliğin 25. Maddesinde yer alan “…… atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz” hükmü gereğince belirtilen tarihe kadar belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.Asıl listesinde yer alan adaylar başvuru süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse bu adayların yerine başarı listesindeki yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde ataması yapılsa dahi bütün atama işlemleri iptal edilecektir.

Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

Atama Başvuru formunu indirmek tıklayınız